مشاوره فردى، گروهى و خانوادگى و مشكلات زناشويى و جنسى

🌗🌓 به کودکانمان به موازات آموزشهاى اكادميك ،مهارت های زندگی کردن را آموزش دهيم

▪️از جمله مهارتهاى زير:

➖گفت‌ و گو کردن براى حل مشكل

➖خلاقیت

➖صبر و مدارا

➖بخشش و گذشت

➖دوستی با طبیعت و حيوانات

➖داشتن توان عذرخواهی

➖شاد بودن

➖از هنر و موسیقی لذت بردن

➖دوست داشتن و عشق ورزيدن

➖راستی و صداقت

➖لذت بردن از داشته هاى هرچند كوچك

➖غلبه بر ترس

➖توان نه گفتن

➖مسئوليت پذيرى

➖تلاشگر بودن

➖داشتن نظم و برنامه

دكتر مريم رجوعى
روانشناس بالينى